Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Półkolonie zimowe w ZS w Burzeninie

W dniach 11.01-15.01.2021 w ZS w Burzeninie organizowane były półkolonie zimowe dla uczniów klas 1-4. Opiekunami grup byli p. A.Pertkiewicz i p.Mariusz Szymczak. Uczniowie przebywali w szkole w godzinach od 9.00-14.00, oczywiście w reżimie sanitarnym,zgodnie z  wytycznymi GIS, MEN, MZ. Uczestnicy półkolonii brali udział w szczegółowo przygotowanym  programie, który składał sięz wielu atrakcyjnych propozycji     wypoczynku oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do rekreacji, zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W pierwszym dniu uczestnicy półkolonii zostali zapoznani z regulaminem,wytycznymi GIS zapewniającymi bezpieczeństwo sanitarne podczas pandemii COVID-19, kodeksem postępowania podczas zabaw zimowych. Koloniści poznali plan  zajęć na  każdy dzień. Codziennie odbywały się  zajęcia profilaktyczne, na których w formie zabaw dzieci poznały zagrożenia cywilizacyjne jakimi są: zagrożenia w sieci, przemoc, uzależnienia i napoje energetyzujące, nikotyna, alkohol, narkotyki i dopalacze w oparciu o filmy edukacyjne z wydawnictwa WSiP, pogadanki, ulotki.

Program zajęć był realizowany w stałych grupach w 3 blokachtematycznych;
1.Blok zajęć ruchowych (gry na sali gimnastycznej i zabawy na śniegu)
2.Blok zajęć artystycznych (parce plastyczne z papieru- zimowe witraże, malowanie na folii strechowej, rzeźba w mydle, itp)
3. Blok zajęć kulinarnych Zdrowo jemy ( uczniowie przygotowywali sałatki i musy owocowe, piekli naleśniki, gofry, robili pyszne desery) przy tej okazji uczestniczyli w pogadankach na temat zdrowego odżywiania.
W przerwach  wyświetlane były  krótkie filmy  tzw.” Wirtualne spacery”  -zwiedzanie Warszawy, kopalni soli w Wieliczce, spacer po Bieszczadach. Uśmiechy na twarzach uczestników świadczą o tym, że był to bardzo udany pobyt !!!
Opracowała  kierownik półkolonii Renata Tomaszewska
 
 

Monika Zawodnik