Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkól w Burzeninie

Szanowni Państwo 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,  przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Dla uczniów  klas I-III i dzieci przedszkolnych będzie zapewniona opieka świetlicowa w godzinach 7.00-14.30 oraz obiady .

Uczniowie klas IV-VIII  będą pracować na platformie Office  365 na programie  Microsoft Teams uczniowie posiadają już swoje konta . Nauczyciele będą łączyć się z klasą wg planu lekcji . Lekcja będzie trwała 30 minut zaś 15 minut uczeń będzie miał przerwę i koleją lekcję będzie rozpoczynał  po tym okresie . Jednocześnie pragnę poinformować , że w dalszym ciągu jest możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły na okres zdalnego nauczania  z sekretariatu szkoły przy ul. Polnej 5. Wychowawcy będą nadzorować zdalne nauczanie . W razie pytań jesteśmy do państwa dyspozycji  w godzinach pracy . Można kontaktować się z nami za pośrednictwem dziennika elektronicznego ,telefonicznie pod numerem 438214125 przy ul. Polnej 5zaś pod numerem 438214068  przy ulicy Sieradzkiej 11.


Z wyrazami szacunku
dyr. Ewa Majczak

Monika Zawodnik