Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Dzień nauczyciela

dzien nauczyciela 14 pazdziernika

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim pracownikom szkoły i przedszkola najlepsze życzenia.

Życzymy, aby ta niełatwa praca przynosiła coraz lepsze efekty, satysfakcję, radość, optymizm i zadowolenie.

Dziękujemy za wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Tego wszystkiego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Życzy

Kadra kierownicza Zespołu Szkół w Burzeninie

Super User