Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Sztandar

Nasza szkoła posiada sztandar, ufundowany w 2001 r. przez ks. kan. Stanisława Pietruszewskiego.

Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów. Nasza placówka przez długie lata nie miała swojego patrona ani sztandaru. Dopiero 22 września 2001 r. nadano jej imię ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego.

Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie. Ponieważ nie zachowała się żadna podobizna ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego na awersie sztandaru znajduje się herb patrona naszej szkoły - Poraj.

Super User