Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Projekt "Z kulturą mi do twarzy"

z kultura mi do twarzy logo


Od 1 października  2020r do 14 maja 2021 klasa 2a i 1b (wych. R.Tomaszewska i A.Pertkiewicz) bierze udział w Ogólnopolskim  Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Główne cele i założenia projektu to:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami

i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W ramach zadań będziemy realizować Moduł III. Zapraszamy do śledzenia naszych działań!!!


 

Super User