Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Nauczyciele

Ewa Majczak - terapia pedagogiczna
Danuta Kołodziejska - informatyka
Beata Piotrowska - biologia
Ewa Janiak - nauczanie wczesnoszkolne
Katarzyna Majdańska - biologia, historia, świetlica
Aneta Pertkiewicz - nauczanie początkowe
Lidia Sujka - pedagog
Renata Tomaszewska - kierownik do spraw dydaktyczno-wychowawczych, nauczanie początkowe
Agnieszka Kraśkiewicz - Kiełczyńska - nauczanie wczesnoszkolne
Lucyna Kijańska - nauczanie początkowe, technika
Lidia Ubuch - biblioteka
Renata Szwed - język angielski
Renata Gacka - matematyka
Anna Mikołajczyk - język polski
Jolanta Stefaniak - język polski

Karolina Kozłowska - język angielski, technika, informatyka
Mariusz Szymczak - muzyka, wychowanie fizyczne
Zofia Kołodziej - nauczanie wczesnoszkolne, sztuka
ks. Karol Płóciennik - religia
Marzena Sterna - religia
Renata Ciżowska - wychowanie przedszkolne
Magdalena Mazurek - wychowanie przedszkolne
Małgorzata Majnert - wychowanie przedszkolne
Anna Rąkowska - historia, wos, świetlica
Teresa Skowrońska - matematyka, informatyka
Urszula Dzikowicz - fizyka, matematyka
Monika Zawodnik - chemia, matematyka, informatyka
Tomasz Pawlak - muzyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia tehniczne
Izabela Gierczyńska - język polski
Adam Witkowski - język angielski
Aleksander Kowalski - wychowanie fizyczne
Monika Kaczmarek - język niemiecki
Joanna Juśkiewicz - nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Sylwia Sobańda - język polski, zajęcia artystyczne, plastyka
Magdalenę Bednarek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

ks. Dominik Herbeć - religia

Super User