Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

ZS BURZENIN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Akcji „Ćwiczyć każdy może", prowadzonej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów.

Przedszkola i szkoły będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły oraz przedszkola w poszczególnych miejscowościach zaangażowane w działania upowszechniające zdrowy styl życia. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu: www.szkolawruchu.men.gov.pl.
Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej.

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ćwiczenia sprawności ruchowej są bardzo ważnym elementem terapeutycznym. Bowiem poprzez różnego rodzaju aktywność ruchową dziecko wzbogaca swoje coraz to nowe umiejętności.

Głównym założeniem programu jest zwrócenie uwagi między innymi na:
• uświadomienie dzieciom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
• konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę oraz czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
• związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
• uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie  i we własne możliwości;
• podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Grupa dzieci 6-letnich (grupa 0 A) przystąpiła do realizacji akcji, podejmując zadania z poszczególnych obszarów.

Obszar nr 1.      

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Burzeninie regularnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, które rozwijają i doskonalą sprawność ruchową. Zabawy dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci w trakcie zajęć kształtują prawidłową postawę, kształtują motorykę: szybkość, giętkość, zwinność, koordynację ruchową, wyrabiają pozytywną motywację do zabaw i zajęć ruchowych. Wdrażamy dzieci do nawyku codziennej aktywności fizycznej, pobudzamy potrzebę  aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu. Podczas zajęć obowiązuje strój gimnastyczny, w który przedszkolaki same się przebierają. W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodne pomoce tradycyjne i niekonwencjonalne: szarfy, woreczki, obręcze, materace ale również gazety, gąbki, chusty, plastykowe butelki itp.

Obszar nr 3 Edukacja zdrowotna
Nasze przedszkole przywiązuje ogromną wagę do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci, dlatego organizujemy zajęcia z zakresu prawidłowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa, aktywności ruchowej. Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują bardzo dużo informacji na temat zdrowia i profilaktyki. Dlatego naszym zadaniem jako nauczycieli jest przekazywanie wiadomości, tak aby dziecko wiedziało jakie czynniki wpływają pozytywnie na ich zdrowie. Dzieci dowiadują się o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie. Nasze przedszkole posiada niezbędne warunki do tego, aby prowadzić działania w tym zakresie.

Obszar nr 8 Aktywność w gronie rodziny
Spotkania rodzinne i imprezy okolicznościowe cieszą się dużym zainteresowaniem w naszym przedszkolu. Taka forma kontaktu jest bardzo atrakcyjna dla wszystkich dzieci. Wspólne festyny, turnieje, wyjazdy poza miejsce zamieszkania to zapewnienie dziecku poczucia wspólnoty przestrzeni, swobodnej atmosfery i oczywiście bliskości rodziców, co wydaje się być najważniejsze.
Wspólne spotkania sportowe dają dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanych zadań, a rodzicom odprężenie oraz sprawdzenie się w roli sędziego i zawodnika.
Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających, organizowanie spotkań sportowych.
Wszystkie działania, które podejmujemy  mają sens wtedy, gdy są zrozumiałe, zaakceptowane i przede wszystkim wspierane przez rodziców dziecka.

Obszar nr 7. Zajęcia niezorganizowane
Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Dlatego nasz nauczyciele w naszym przedszkolu starają się dostosować wszelkie poczynania wychowawczo-edukacyjne do możliwości i cech osobowości każdego dziecka tak, aby pomóc mu w ujawnieniu własnego potencjału twórczego, w ujawnieniu zdolności. Dzieci z grupy 6-latków szczególnie lubią zajęcia muzyczno - ruchowe. W czasie przeznaczonym na zabawę swobodą  chętnie z nauczycielką uczą się kroków tanecznych, układów ruchowych. Szybko uczą się i zapamiętują kroki, są pewne siebie, doskonalą precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała. Dzieci te chętnie występują przed szerszą publicznością: Obchody ,,Dnia Kobiet” w Szkole Podstawowej w Burzeninie.

Magdalena Mazurek

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.