Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

ZS BURZENIN

English Teaching logoNauka języka obcego powinna być połączona z poznawaniem kultury i pogłębianiem wiedzy o państwie, którego mieszkańcy posługują się tym językiem. Ta myśl przyświecała opracowaniu i wdrożeniu w naszej szkolejuż szóstego projektu językowego pt. „Język i kultura” w ramach stworzonego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności-Programu English Teaching (http://englishteaching.org.pl/), którego od 2002 roku krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Program English Teachingpromuje ciekawe formy uczenia się języka angielskiego w czasie pozalekcyjnym,zachęca nauczycieli do podejmowania autorskich inicjatyw wpływających na jego lepszą znajomość wśród dzieci i młodzieży z małych miejscowościoraz do aktywnego rozwoju zawodowego nauczycieli.

Na realizację projektu „Język i kultura” otrzymaliśmy grant w wysokości 10 000 złotych. Projekt realizowany był od września 2018 roku do grudnia 2019 roku. Jego głównymi odbiorcami było 30 uczniów dwóch szóstych (siódmych) klas, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach języka angielskiego z elementami kultury. W sumie odbyło się 90 dodatkowych lekcji, po 45 dla każdej z klas. W ramach zajęć uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego oraz poszerzali wiedzę na temat państw anglojęzycznych. Na zajęciach wykorzystywaliśmy zasoby internetowe, filmy, gry, piosenki i czasopisma anglojęzyczne, karty pracy oraz inne materiały przygotowane przez nauczyciela.

Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie mieli okazję zweryfikować nie tylko podczas obowiązkowych zajęć, ale także podczas konkursów językowych zorganizowanych w ramach projektu: szkolnego dla uczniów klas VI-VIII oraz gimnazjum, XII Międzygminnego Konkursu Języka Angielskiego Primary Master oraz szkolnego konkursu zamkniętego dla uczestników projektu. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, co wzmocniło poczucie ich własnej wartości.

Ostatni z wymienionych konkursów odbył się 18 grudnia 2019 roku i był podsumowaniem głównej części niniejszego projektu. Wzięło w nim udział 27uczniów klas siódmych, którzy od września 2018 roku uczestniczyli w zajęciach projektowych. Laureatami konkursu zostali:

1. Jakub Gołąb kl. 7b

2. Justyna Ślązak 7b

3. Paweł Matuszewski 7 a

4. Błażej Kuriata 7a

5. Kornelia Szczepaniak 7a, Julia Włazły 7 b

Dzięki funduszom projektowym: wszyscy uczestnicy wszystkich wyżej wymienionych konkursów otrzymali dyplomy i nagrody związane z nauką języka angielskiego, zakupiliśmy nowe tablety, prenumeraty czasopism anglojęzycznych oraz roll-up promujący historię współpracy naszej szkoły z Programem English Teaching.

Projekt był promowany i upowszechniany również poprzez publikacje internetowe, w tym uaktualnienie naszej szkolnej strony dokumentującej historię współpracy Zespołu Szkół w Burzeninie z Programem English Teaching: https://englishteaching-zsburzenin.weebly.com/language-and-culture.html.

Dzięki zakwalifikowaniu naszej szkoły do Ambasadorskiej Ścieżki Programu English Teaching w 2014 roku, za kilka miesięcy otrzymamy następną szansę na opracowanie i wdrożenie siódmego projektu językowego w nowym roku szkolnym. Czekamy na uczniów, którzy chętnie zaangażują się w stworzenie i realizację takiego projektu!

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.