Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

ZS BURZENIN

We wrześniu klasa IIIb uczestniczyła w lekcji edukacyjnej "Prąd mój bezpieczny przyjaciel” to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, pokazujący jak powstaje prąd oraz propagujący świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Podczas zajęć pracownicy Oddziału zaprezentowali drogę, jaka przebywa prąd od wytwórcy do gniazdka, omawiają najważniejsze źródła energii, uczą zasad bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej oraz pokazują pracę energetyków. Szczególny nacisk został położony na konieczność zachowania ostrożności przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W trakcie zajęć zostały zaprezentowane różnego rodzaju przewody elektryczne, aby pokazać jakie potencjalne niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w tych nietypowych zajęciach, podczas których dowiedziały się miedzy innymi, co należy zrobić w sytuacji nagłego braku elektryczności w ich domach.

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.